Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar!

Styrelseordförande: Irene Norgren 070-274 49 09

 

STYRELSE

Ordförande: Irene Norgren
Sekreterare: Liliann Lingvall
Kassör: Margaretha Larsson
Ledamöter: Dag Esbjörnsson, Karl-Ivar Johansson, Britt Esbjörnsson, Wenche Jerfsten
Ersättare: Elvy Almström, Lars Heggeland, Heikki Lindgren, Sara Sunnefeldt
Revisorer:  Bengt Larsson och Vibeke Sjögren

Ersättare: Ingegärd Skalberg
Valberedning: Styrelsen